ANTALALAI .COM | ISLAMIC WEB PAGE | IN INDONESIA
quran hadits fiqih tajwid sejarah kisah doa sedekah artikel fadhilah buku


Ikhfa Haqiqi

Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 15 tersebut di bawah ini maka hukum bacaannya disebut: Ikhfa Haqiqi [اخفاء حقيقي]

Ikhfa artinya : menyamar atau menyembunyikan
Haqiqi artinya : sungguh-sungguh atau benar-benar

Cara membacanya samar-samar atara Izhar dengan Idgham.
Maksudnya : harus terang, tetapi disambung dengan huruf yang lain di mukanya dengan mendengung.

Huruf yang 15 dimaksud adalah : ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

Huruf-huruf itu ialah semua huruf hijaiyah [semua huruf Arab] selain dari huruf idhar Halqi, Idgham Bi Gunnah, Idgham bila ghunnah dan Iqlab.

Contohnya :

مِنْ جُوْعٍ، يَنْطِقُ، أَنْدَادًا، مِنْكُمْ، أَنْفُسَكُمْ